Monday, March 11, 2013

Lama tak menangis

Lama tak menangis walaupun banyak dosa.

Lama tak rasa mencari-cari walaupun sebenarnya di ni jauh dari jalannya.

Wahai hati... kembali kepada Tuhan mu

Wahai jiwa, tetapka hati di jala yang lurus.

No comments: