Sunday, September 18, 2011

Al Humazah

Menghayati hidup.....

Al Humazah (Pengumpat) 1 - 9:
Image
1. Wailul li kulli humazatil lumazah.
1. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela

No comments: