PROGRAM JELAJAH PATRIOTISME

1 – 30 OGOS 2009

AKTIVITI/PERTANDINGAN SERTA SYARAT DAN PERATURAN

PENULISAN KREATIF – SAJAK

Syarat dan peraturan :

Terbuka kepada penghuni Kolej Ungku Omar (KUO)

Karya hendaklah asli, bukan ciplak atau edit karya orang lain

Bertemakan kemerdekaan atau pendidikan

Karya dinilai berdasarkan keaslian dan kreatif olahan penulisan

Gunakan tulisan Arial saiz 11, berselang 1.5 dan helaian penulisan 1 muka surat

Karya yang terpilih akan dimuatkan dalam Buletin Exco Integrasi dan Perpaduan, Blog Rasmi Exco Integrasi dan Perpaduan atau Majalah Kolej KUO

Karya dihantar dalam 2 bentuk iaitu soft copy dan hard copy. Borang pertandingan hendaklah dilampirkan bersama hard copy, manakala soft copy hendaklah di emelkan ke alamat : akubah07@yahoo.com.my

PENULISAN KREATIF – CERPEN

Syarat dan peraturan :

Terbuka kepada penghuni Kolej Ungku Omar (KUO)

Karya hendaklah asli, bukan ciplak atau edit karya orang lain

Bertemakan kemerdekaan atau pendidikan

Karya dinilai berdasarkan keaslian, persembahan tema dan kreatif olahan penulisan

Kemahiran insaniah perlu diterapkan dalam penulisan
Gunakan tulisan Arial saiz 11, berselang 1.5 dan helaian penulisan maksimum 10 muka surat
Karya yang terpilih akan dimuatkan dalam Buletin Exco Integrasi dan Perpaduan, Blog Rasmi Exco Integrasi dan Perpaduan atau Majalah Kolej KUO

Karya dihantar dalam 2 bentuk iaitu soft copy dan hard copy. Borang pertandingan hendaklah dilampirkan bersama hard copy, manakala soft copy hendaklah di emelkan ke alamat : akubah07@yahoo.com.my

RUMAH PATRIOTIK

Syarat dan peraturan :

Terbuka kepada semua rumah penghuni Kolej Ungku Omar (KUO)

Pertandingan dinilai berdasarkan berapa banyak bendera yang dikibarkan sama ada di luar rumah dan dalam rumah (saiz bendera tidak ditetapkan), kekemasan dan kebersihan rumah

Semua ahli rumah pemenang akan berpeluang mendapat hadiah yang ditawarkan

DEKLAMASI SAJAK

Syarat dan peraturan :

Terbuka kepada penghuni Kolej Ungku Omar (KUO)

Karya yang dibacakan hendaklah karya asli tokoh sastera atau karya dari penulis berkaliber

Karya dinilai berdasarkan keaslian, kreativiti persembahan sajak dan tema yang disampaikan

Salinan skrip sajak hendaklah diberikan kepada juri

Tidak dibenarkan melihat skrip ketika mendeklamasikan sajak

Pemenang akan berpeluang untuk membuat persembahan Deklamasi Sajak di Majlis Penutup

EXPLORACE MERDEKA

Syarat dan peraturan :

Terbuka kepada semua rumah penghuni Kolej Ungku Omar (KUO)

Lokasi bermula dari Kolej KUO ke Kampus (kawasan khusus akan dimaklumkan kemudian) dan kembali semula ke Kolej KUO

Kenderaan sendiri dibenarkan tetapi hendaklah bergerak di dalam satu kumpulan

Pemenang dinilai berdasarkan

Kerjasama ahli kumpulan

Ketepatan jawapan/tugasan setiap checkpoint

Masa terpantas menyelesaikan keseluruhan checkpoint

Aspek disiplin dan adab pergaulan diutamakan

BLOG KEMERDEKAAN DAN PENDIDIKAN

Syarat dan Peraturan :

Terbuka kepada penghuni Kolej Ungku Omar (KUO)

Blog hendaklah asli, bukan ciplak atau edit blog sendiri mahupun orang lain
Hanya menggunakan perkhidmatan blog percuma yang disediakan dalam internet iaitu

Blogspot (www.blogger.com), WordPress (wordpress.com) dan lain-lain.
Bertemakan kemerdekaan dan pendidikan

Blog dinilai berdasarkan keaslian, kreativiti dan inovasi blog, persembahan tema dan isi kandungan blog. Jenis isi kandungan blog terpulang kepada anda dan semestinya menepati kehendak tema

TARIKH TUTUP PENGHANTARAN BORANG * :

  1. Penulisan Kreatif (Sajak dan Cerpen) = 25 Ogos 2009
  2. Deklamasi Sajak = 5 Ogos 2009
  3. Blog Kemerdekaan dan Pendidikan = 25 Ogos 2009
  4. Explorace Merdeka = 5 Ogos 2009
  5. Rumah Patriotik = 25 Ogos 2009

TARIKH PERTANDINGAN * :

  1. Deklamasi Sajak = 7 Ogos 2009
  2. Explorace Merdeka = 9 Ogos 2009

*Semua tarikh berikut tertakluk kepada perubahan

BORANG PERTANDINGAN BOLEH DIPEROLEHI DAN DIHANTAR :

1. PEJABAT KOLEJ KUO

2. BILIK JMK KUO