Friday, April 10, 2009

Final Exam..semoga berjaya

Semester 2 Sesi 2008/2009
Code Desc Date

1. TSR3013 Kaedah Penyelidikan 21/04/2009

2. TSE2013 Sains Alam Sekitar 23/04/2009

3. TKP3013 Perancangan dan Perlaksanaan Kurikulum Kimia 24/04/2009

4. TFA1023 Pengenalan Fizik II 30/04/2009

5. TKA3013 Kimia Analisis Beralat 30/04/2009

6. TKU2013 Kimia Perindustrian 04/05/2009

7 UKK6051 SUKSIS 6 18/04/09

No comments: